SISTEM PERMOHONAN JAWATAN KEDA

Sistem ini dibangunkan untuk orang awam memohon jawatan di KEDA. Sistem ini akan dibuka sekiranya terdapat iklan kekosongan jawatan di KEDA mengikut tempoh yang ditetapkan.

Pautan : https://ejawatan.keda.gov.my/