E-KASIH

Sistem Pangkalan Data Bersepadu Isi Rumah Miskin

E-Kasih merupakan Bank Data Kemiskinan Nasional yang mengandungi maklumat mengenai kemiskinan bermula daripada profil individu, program/bantuan yang diterima oleh Ketua Isi Rumah (KIR) dan Ahli Isi Rumah (AIR) daripada agensi-agensi pemberi bantuan sehinggalah kepada permohonan bantuan dan pemantauan keberkesanan program/geran yang diterima.Modul-modul yang terdapat dalam e-Kasih adalah Semakan, Kemaskini, Laporan, Pangkalan Ilmu, Sokongan dan Pemantauan Kemiskinan.

Pautan : https://ekasih.icu.gov.my/Pages/Default.aspx