PROFIL PENGURUS BESAR

PENDIDIKAN

1. Pendidikan : Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian
Nama Sijil : Sarjana Muda Ekonomi dan Pentadbiran
Tempat : Universiti Malaya
Tarikh : 3/8/1985

2. Pendidikan : Ijazah Sarjana Muda
Pengkhususan : Ekonomi
Tempat : Universiti Malaya
Tarikh : 31/10/1985

PERKHIDMATAN

BIL TARIKH PANGKAT JAWATAN
1 15.5.1989 – 15.9.1992 A22 PEN.PEGAWAI TADBIR DI BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENILAIAN
2 16.9.1992 – 4.3.2003 N41 PENGURUS BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
3 5.3.2003 – 31.1.2006 N44 PENGURUS BAHAGIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN INSTITUSI
4 1.2.2006 – 31.10.2007 N48 PENGURUS BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELARASAN
5 1.11.2007 – 6.12.2016 N48 PENGURUS BAHAGIAN KEWANGAN
6 7.12.2016 – 14.8.2017 N52 PENGURUS BAHAGIAN HARTANAH DAN PRASARANA
7 15.8.2017 – 31.5.2020 N54 TIMBALAN PENGURUS BESAR (PENGURUSAN)
8 1.6.2020 – SEMASA GRED UTAMA C (TERBUKA) PENGURUS BESAR

ANUGERAH

YBHG. DATO’ HAJI KAMARUDIN BIN ABD AKIB DARJAH DATO’ SETIA DIRAJA KEDAH (D.S.D.K) 2022
KESATRIA MANGKU NEGARA (K.M.N.) 2017
BINTANG PERKHIDMATAN CEMERLANG KEDAH (B.C.K.) 2009