PROFIL PENGURUS BESAR

Nama

Encik Ismasuhaimi bin Shariff

No. Telefon

04-7205302

No. Faks

04-7205439

Akademik

Ijazah Sarjana Pengurusan Sumber Tanah (2012 – UPM)

Sarjana Muda/Ijazah Pertama (1999 – UiTM, Cawangan Shah Alam)

Tarikh Lantikan ke Perkhidmatan

04 Julai 1995

Penempatan

16/04/2001 : Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

30/04/2001 : Kementerian Perusahaan Perladangan Dan Komoditi

20/10/2001 : Diploma Pengurusan Awam (DPA) di Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

22/04/2002 : Kementerian Perusahaan Perladangan Dan Komoditi

01/11/2002 : Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis

08/08/2005 : Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

01/10/2007 : Universiti Malaysia Perlis (Unimap)

12/07/2010 : Mengikuti Kursus Sarjana Pengurusan Sumber Tanah, Universiti Putra Malaysia

12/07/2012 : Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, Kementerian Kesihatan Malaysia

01/04/2016 : Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Kedah

04/01/2021 : Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis

15/04/2021 :  Jabatan Tanah Dan Galian Negeri Perlis

16/10/2023 : Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)