LEMBAGA PENGARAH

PENGERUSI

YANG BERBAHAGIA MEJAR JENERAL (B) DATO’ SERI JAMIL KHIR BIN BAHAROM

TIMBALAN PENGERUSI

KOSONG

TIMBALAN PENGERUSI

WAKIL KERAJAAN NEGERI

DATO’ MD SHUHAIME BIN ABD RAHMAN, DSDK.,PJN.,AMK.,BCK.,ASK.

PENGARAH PEJABAT TANAH DAN GALIAN

YANG BERHORMAT DATO’ USTAZAH HAJAH SITI ASHAH BINTI HAJI GHAZALI

 AHLI MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI NEGERI KEDAH (PENGERUSI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN LUAR BANDAR, PEMBANGUNAN INSAN DAN PEMBASMIAN KEMISKINAN)

YANG BERHORMAT DATO’ HAJI NORIZAN BIN KHAZALI

AHLI JAWATANKUASA

SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KEDAH

YANG BERBAHAGIA DATO’ SERI HAJI MOHD FAUZI BIN MUSTAFFA

AHLI JAWATANKUASA

TIMBALAN SETIAUSAHA KERAJAAN (PEMBANGUNAN) NEGERI KEDAH

WAKIL KERAJAAN PERSEKUTUAN

YANG BERBAHAGIA ENCIK MAS RIZAL BIN MOHD HELMI

AHLI JAWATANKUASA

TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA (PEMBANGUNAN)
KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH

YANG BERBAHAGIA DATUK DR. HANISAH BINTI HUSSIN

AHLI JAWATANKUASA

TIMBALAN PENGARAH BAHAGIAN INDUSTRI PEMBUATAN, SAINS DAN TEKNOLOGI,
KEMENTERIAN EKONOMI

YANG BERBAHAGIA ENCIK FAZRUL AZLAN BIN OTHMAN

AHLI JAWATANKUASA

KETUA PENOLONG PENGARAH BELANJAWAN NEGARA,
KEMENTERIAN KEWANGAN

WAKIL PROFESSIONAL

KOSONG

AHLI JAWATANKUASA

KOSONG

AHLI JAWATANKUASA

KOSONG

AHLI JAWATANKUASA