KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)


Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Hajah Afifah Binti Omar
Tel : +604-7205306
Emel : afifah@keda.gov.my

Peranan dan tanggungjawab Ketua Pegawai Maklumat (CIO):

 Peneraju perubahan dalam pembangunan ICT Agensi;

Melaksana penggunaan dasar, standard dan amalan terbaik ICT;

Menerima pakai dan melaksanakan penggunaan IT dalam sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan;

Melaksanakan inovasi melalui aplikasi, infrastruktur dan keselamatan ICT;

Membantu Pengurusan KEDA dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan ICT seperti dari aspek keselamatan dan sebagainya; dan

Menyelaras dan mengurus pelan latihan yang berkaitan dengan ICT dan yang seumpamanya.