LATAR BELAKANG KEDA

LATAR BELAKANG KEDA

Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) ditubuhkan pada 28 Mei 1981 di bawah, Akta Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah 1981 (Akta 249) dengan tujuan membantu mempercepatkan pembangunan sosioekonomi di kawasan KEDA. Mulai 15 November 2017, Akta Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah 1981 (Akta 249) dirujuk sebagai Akta Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah 1981 (Akta 249) Pindaan 2017.

Kawasan operasi KEDA meliputi keluasan 8,564 km persegi iaitu 90.2% daripada keseluruhan Negeri Kedah kecuali kawasan MADA. Sebagai agensi Kerajaan Persekutuan di bawah Kementerian Kemajuan Desa Dan Wilayah (KKDW), KEDA dipertanggungjawabkan dalam pelbagai aspek pembangunan sosioekonomi, pembasmian kemiskinan dan menyeimbangkan pembangunan fizikal antara bandar dan luar bandar.

KEDA dalam melaksanakan program pembangunan dan perkhidmatan yang berkualiti bagi memenuhi kepuasan pelanggan berteraskan perkhidmatan yang  cekap, amanah, berkesan dan mesra bagi mencapai matlamat “MENSEJAHTERAKAN LUAR BANDAR”.