FUNGSI DAN OBJEKTIF

fungsi

  • Menggalak, membantu, memaju dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial
  • Menggalak, membantu, memaju dan mengusahakan pembangunan perumahan, pertanian, perindustrian dan perdagangan
  • Mewujudkan pembangunan yang seimbang di antara kawasan bandar dan luar bandar dalam kawasan operasi KEDA

objektif

  • Memajukan masyarakat luar bandar khususnya golongan sasar KEDA dalam semua bidang sosioekonomi melalui usaha-usaha pembangunan manusia, latihan kemahiran, ekonomi dan fizikal
  • Meningkatkan penyertaan golongan sasar dalam kegiatan ekonomi menerusi people empowerment
  • Mewujudkan pembangunan yang seimbang di antara kawasan bandar dan luar bandar dalam kawasan operasi KEDA