PEKELILING

KEDA berjanji untuk melaporkan apa-apa kesalahan yang dikesan di bawah Undang-undang Malaysia oleh kakitangan atau pihak luar yang berkaitan dengan KEDA atas apa-apa urusan / perniagaan / transaksi kepada Agensi Penguatkuasaan yang berkaitan.