E-PENYERTAAN

E-Penyertaan adalah kemudahan yang disediakan untuk mendapatkan maklum balas perkhidmatan yang diberikan untuk mendapatkan maklum balas mengenai responden kajian kepuasan kerja Lembaga Pembangunan Wilayah Kedah

Promosi e-Penyertaan

Sertai e-Penyertaan

Langgan e-Penyertaan

Polisi e-Penyertaan

* RSS Feed hanya dapat dilihat di Mozilla Firefox dan Internet Explorer