ZON 2 (DAERAH PADANG TERAP)

Pejabat KEDA Zon 2, Padang Terap
Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)
Lot No 003041
06300 Kuala Nerang
Kedah Darul Aman

No. Tel : 04-7903101
No. Faks : 04-7583103

Fungsi Pejabat Pembangunan Zon

  1. Membantu merancang, melaksana dan memantau projek-projek pembangunan danwang amanah di bawah KPLB.
  2. Membantu menyelaras dan melaksana projek/aktiviti pembangunan modal insan dan institusi.
  3. Merancang, menyusun dan menyelaras aktiviti pendampingan dan kemasyarakatan di kawasan operasi.
  4. Membantu urusan kutipan sewa/hasil di peringkat daerah/zon.
  5. Menyediakan laporan kemajuan pelaksanaan projek/aktiviti pembangunan kepada pihak pengurusan.