ZON 6 (DAERAH KULIM)

Pejabat KEDA Zon 6, Kulim
Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)
Jalan Perusahaan, Lot PT 3130,
09600 Lunas, Kedah Darul Aman.

No. Tel : 04-4840100
No. Faks : 04-4840101

Fungsi Pejabat Pembangunan Zon

  1. Membantu merancang, melaksana dan memantau projek-projek pembangunan danwang amanah di bawah KPLB.
  2. Membantu menyelaras dan melaksana projek/aktiviti pembangunan modal insan dan institusi.
  3. Merancang, menyusun dan menyelaras aktiviti pendampingan dan kemasyarakatan di kawasan operasi.
  4. Membantu urusan kutipan sewa/hasil di peringkat daerah/zon.
  5. Menyediakan laporan kemajuan pelaksanaan projek/aktiviti pembangunan kepada pihak pengurusan.