ZON 7 (DAERAH YAN, KUALA MUDA)

Pejabat KEDA Zon 7, Kuala Muda / Yan
Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)
No. 52B, Lorong BLM 1/4
Bandar Laguna Merbok
08000 Sungai Petani, Kedah

No. Tel : 04-4441671
No. Faks : 04-4441670

Fungsi Pejabat Pembangunan Zon

  1. Membantu merancang, melaksana dan memantau projek-projek pembangunan danwang amanah di bawah KPLB.
  2. Membantu menyelaras dan melaksana projek/aktiviti pembangunan modal insan dan institusi.
  3. Merancang, menyusun dan menyelaras aktiviti pendampingan dan kemasyarakatan di kawasan operasi.
  4. Membantu urusan kutipan sewa/hasil di peringkat daerah/zon.
  5. Menyediakan laporan kemajuan pelaksanaan projek/aktiviti pembangunan kepada pihak pengurusan