ZON 8 KOTA SETAR / KUBANG PASU

Pejabat KEDA Zon 8, Kota Setar / Kubang Pasu
Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)
Kompleks Ibu Pejabat KEDA,
KM 7, Jalan Langgar,
05460 Alor Setar, Kedah.

Tel : +604-7205300 / 7205301

Faks : +604-7340958

Fungsi Pejabat Pembangunan Zon

  1. Membantu merancang, melaksana dan memantau projek-projek pembangunan danwang amanah di bawah KPLB.
  2. Membantu menyelaras dan melaksana projek/aktiviti pembangunan modal insan dan institusi.
  3. Merancang, menyusun dan menyelaras aktiviti pendampingan dan kemasyarakatan di kawasan operasi.
  4. Membantu urusan kutipan sewa/hasil di peringkat daerah/zon.
  5. Menyediakan laporan kemajuan pelaksanaan projek/aktiviti pembangunan kepada pihak pengurusan.